Csongor tér 1. I. emelet 65.

Ügyfélfogadás
Hétfő        9.00 - 13.00
Kedd Szerda 
10:00 - 16:00
Csütörtök10:00 - 16:00
Péntek9:00 - 13:00

Ügyfélszolgálati időn kívül is elérhetőek vagyunk:

tanfolyam iránti érdeklődés és nyelvvizsgára jelentkezés:
0630 528 8442vagy küldje el telefonszámát, kollégánk visszahívja Önt és válaszol minden kérdésére!

Origo

A nyelvvizsgáról

Az ELTE Idegennyelvi Továbbképző Központ szintező típusú, moduláris jellegű, általános nyelvi anyagú, kétnyelvű vizsgákat szervez B1, B2 és C1 szinten , illetve egynyelvű vizsgát is lehet tenni eszperantó nyelvből és magyar nyelvből B1, B2 és C1 szinten, valamint az utóbbiból A2 (belépő) szinten is (ez utóbbi szint Magyarországon nem akkreditálható).

Jelenleg az ELTE ITK nyelvvizsgarendszerében az alábbi nyelvekből lehet államilag elismert nyelvvizsgát tenni:

kétnyelvű vizsga - alap-, közép- és felsőfokon: arab, angol, beás (cigány), cseh, dán, eszperantó, finn, francia, horvát, japán, kínai, lovári (cigány), német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb, svéd, szlovák, szlovén, török és újgörög élő idegen nyelvekből, latin és ógörög nyelvből;

egynyelvű vizsga - alap-, közép- és felsőfokon: magyar és eszperantó nyelvből

Vizsgaszabályzat ORIGO nyelvvizsga esetén: MegtekintésJelentkezés

Az ELTE ITK Origó nyelvvizsgarendszer 2016. évi tervezett vizsgaidőpontjai és jelentkezési határidői: Megtekintés!

A jelentkezési lap kitöltése előtt érdeklődjön, hogy iskolánkban az Ön által elképzelt időpontban szerveznek-e vizsgát.
A kitöltött jelentkezési lapot – ezek után – a kiválasztott vizsgaszervező helyre kell eljuttatni!
Iskolánkban angol és német nyelvből lehet lehet ORIGO vizsgát tenni. A Vizsgaközpont az időpont változtatás jogát fenntartja!Az origo szóbeli vizsga részletes témalistája: 
MegtekintésAz ELTE ITK ORIGÓ nyelvvizsgarendszerének vizsgadíjai
Megtekintés!


ECL


Általános információk az ECL nyelvvizsgáról

A “European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages” elnevezésből alkotott “ECL” betűszóval jelölt nyelvvizsga angol, német, magyar, olasz, lengyel, szlovák, spanyol, román, orosz, szerb, cseh, bolgár nyelvből tehető le.

Az angol, német és a magyar vizsga nemzetközi, és államilag elismert, akkreditált is. Egyelőre a többi nyelvből letett sikeres vizsga esetén nemzetközi nyelvvizsga bizonyítványt kapnak vizsgázóink, melyet kiegészítő vizsga nélkül, egyszerűsített honosítással egészíthetnek ki.
Az ECL nyelvvizsga azt méri, hogy a jelölt képes-e a különféle mindennapi élethelyzetekben, a hivatással/foglalkozással összefüggő, illetve személyes/magánéleti szituációkban szóban és írásban kommunikálni.


ECL NYELVVIZSGA IDŐPONTOK 2019

Az alábbi időpontok az írásban mért készségekre (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) vonatkoznak, a beszédkészség vizsga napja ettől eltérhet.


Február – angol

február 8. – B1, C1 szint

február 9. – B2 szint

Jelentkezési határidő: január 10. csütörtök


Április – angol

április 12. – A2, B1, C1 szint

április 13. – B2 szint

Jelentkezési határidő: március 14. csütörtök


Június – angol

június 14. -  B1, C1

június 15. – B2

Jelentkezési határidő: május 16. csütörtök


Október –  angol

október 4. – B1, C1 szint

október 5. – B2 szint

Jelentkezési határidő: szeptember 5. csütörtök


December – angol

december 6. – A2, B1, C1 szint

december 7. – B2 szint

Jelentkezési határidő: november 7. csütörtökAz ECL nyelvvizsgarendszer aktuális vizsgadíjai

Vizsgaszint

B1

Szóbeli

15.000 Ft

Írásbeli

15.000 Ft

Komplex

25.000 Ft


B2


17.000 Ft


17.000 Ft


28.000 Ft


C1


17.500 Ft


17.500 Ft


29.000 Ft

2018. januártól az alábbi díjak módosultak az ECL rendszerben:

·         halasztás díja 3.000 Ft.

·         elveszett nemzetközi bizonyítvány újragyártása: 2.000.-Ft

·         hibás bizonyítvány cseréjéhez kapcsolódó díjak:

o   csak a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 2000.-Ft

o   csak az államilag elismert bizonyítvány újragyártása esetén 3000.-Ft

o   az államilag elismert és a nemzetközi bizonyítvány újragyártása esetén 5000.-Ft

 

2018 februártól új VIZSGASZABÁLYZAT érvényes!

Dokumentum


FIGYELEM! A korábbi gyakorlathoz képest változott a díjfizetés módja!

A vizsgadíjat két részletben kell befizetni, a  kisebb összeget a Laksmi 2002 Kft-nek átutalással vagy  készpénzben az irodánkban (Csongor tér 1. Eötvös Gimnázium épülete, I. em. 65.) A vizsgadíj másik részét az ECL Vizsgaközpontnak kell utalni az alábbi számlaszámra.

Bankszámlaszámok:

Pécsi Tudományegyetem, ECL Vizsgaközpont: 10024003-00282716-00000000

Laksmi Nyelviskola:   57400217-11069100Mindkét befizetésről külön kapnak majd számlát. A vizsgadíj visszaigényléséhez mindkét számlára szükség lesz. 

Arról az összegről amit utalással rendeznek, kérjük küldjenek egy igazolást  valamilyen formában (fotó, tranzakcióról mentett oldal, stb) az info@laksmi.hu e-mail címre.  Az ECL Vizsgaközpontnak utalt összegről is a Laksmi 2002 Kft-nek kell elküldeni az igazolást. 

Részvizsga esetén:

Vizsgaközpontot (Pécsi Tudományegyetem, ECL Vizsgaközpont) megillető díjtétel: B2 12.000 Ft/ C1 12.500 Ft (csekk kérhető az Ügyfélszolgálatunkon)

Vizsgahelyet (Laksmi Nyelviskola) megillető díjtétel: B2 5.000 Ft/ C1 5.000 Ft (készpénzben az Ügyfélszolgálaton vagy átutalással)

Komplex vizsga esetén:

Vizsgaközpontot (Pécsi Tudományegyetem, ECL Vizsgaközpont) megillető díjtétel: B2 19.000 Ft/ C1 19.500 Ft (csekk kérhető az Ügyfélszolgálatunkon)

Vizsgahelyet (Laksmi Nyelviskola) megillető díjtétel: B2 9.000 Ft/ C1 9.500 Ft (készpénzben az Ügyfélszolgálaton vagy átutalással)

 

Online jelentkezés: Megtekintés

 


A nyelvvizsga menete

Írásbeli vizsga:

1. Olvasott szöveg értése

A vizsgázónak két (különféle típusú) szövegértési feladat helyes megoldásával kell igazolnia, hogy szótár nélkül képes a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű általános szöveg tartalmát megérteni.


2. Írásbeli kommunikációA jelöltnek két (megadott szószámú) fogalmazást kell irányítási szempontok szerint írnia.Az első két készség között nincsen szünet, ellenben az írásbeli kommunikáció és a hallásértés végeztével is tartunk kis pihenőt

Szóbeli vizsga:

1. Beszédértés (időtartama a hangfelvétel hosszától függően változó)

A vizsgázónak felvételről elhangzó 2 szöveg kétszeri meghallgatása alapján a kapott feladatlapok helyes kitöltésével kell igazolnia, hogy képes megérteni a vizsgaszint követelményeinek megfelelő nehézségű beszélt nyelvi szövegeket.

2. Beszédkészség: (kb. 20 perc)

A jelöltek kettesével (páratlan számú vizsgázó esetén hármasával) vizsgáznak. Az irányított beszélgetés és a hozzá társított önálló témakifejtés feladatának számát a vizsgázók egyike húzza.

Bemutatkozás – nem kerül értékelésre

Irányított beszélgetés

§  A vizsgázó által húzott számhoz tartozó téma alapján a vizsgáztató kezdeményezi a beszélgetést, és a vizsgázókhoz intézett kérdésekkel segíti a két vizsgázó közötti beszélgetést.

§  A vizsgarész célja, hogy a két vizsgázó között beszélgetés alakuljon ki az adott témáról. Fontos, hogy a vizsgázók tudjanak kérdéseket feltenni egymásnak, képesek legyenek reagálni a vizsgázótárs által elmondottakra, merjenek kommentálni, ellentmondani, ha véleményük eltér társuk véleményétől.

 

Önálló témakifejtés képmontázs alapján

§  Az egyes témák kifejtéséhez 4-5 képből álló képmontázs áll rendelkezésre. Szükség esetén a vizsgáztató kérdésekkel segíti a vizsgázókat.

§  A vizsgarész célja, hogy a vizsgázók önállóan, logikusan felépített gondolatmenet alapján, minél kisebb vizsgáztatói segítséggel tudják kifejteni gondolataikat.

§  A vizsgarésznek nem az a célja, hogy a vizsgázó a képmontázs egyes képeit részletesen leírja. Ehelyett arra kell törekedni, hogy a képmontázs által sugallt témáról beszéljen a vizsgázó.


Az értékelő és a vizsgáztató külön-külön értékeli a vizsgázók teljesítményét.

Szóbeli kommunikáció időpontja az írásbeli és a hallásértés vizsgáktól eltérően másik napra is eshet.ECL nyelvvizsgarendszer: Megtekintés!